Zła dieta – to niestety ona jest najczęstszą przyczyną problemów zdrowotnych wątroby. Mimo to, tak wiele osób cierpi z powodu jej niedyspozycji. Nie dbamy o nią, bo nam się nie chce. A gdy zaczyna boleć, wściekamy się, że każą nam zmienić pewne nawyki. Tak naprawdę jednak to powinniśmy się cieszyć, że wystarczy zmienić dietę, aby wątroba znowu mogła doskonale funkcjonować. Funkcje wątroby Z czego wynika fakt, że tak rzadko o wątrobę dbamy? Być może jest to kwestia braku pewnej świadomości. Nie zdajemy sobie bowiem sprawy z tego, jak ważna jest w naszym organizmie. Dopiero każda jej choroba i związane z