Rodzina współcześnie – szansa czy wyzwanie?

Mówi się, że z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciu. Często wydaje nam się, że dużo trwalsze więzi zawieramy z osobami, z którymi nie łączą nas więzy krwi, czy powinowactwa, niemniej nasze zwierzęce instynkty w sytuacjach granicznych biorą górę. Tak jak w przypadku zagrożenia, w którym uaktywniają się nasze reakcje „fight of flight”, tak w trudnych życiowo sytuacjach zwykle będziemy gotowi poświęcić wszystko naszej biologicznej rodzinie. Rodzina okazuje się być punktem wyjścia w dorosłość. Relacje oraz ich dynamika w rodzinie może decydować o tym jaki „lifestyle” wybierze ukształtowane w niej dziecko. Czy dojrzeje, będzie odważnie stawiać sobie cele, a potem

Świat wg młodych małżeństw

Obecnie małżeństwo jest traktowane bardziej tymczasowo niż kiedyś. Wciąż stoi ono jednak, co oczywiście, szczebel ponad niesformalizowanym związkiem. Niezależnie od tego, czy zawarty zostaje ślub kościelny czy cywilny. Jest ono podkreśleniem faktu, że dwie osoby pragną razem budować coś trwałego. Pełni też funkcję umowy cywilnej, która zabezpiecza każdą ze stron w przypadku rozstania, które sprokuruje partner swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem, np. nadużywaniem alkoholu. Mąż i żona mogą również korzystać wspólnie z wielu udogodnień prawnych, jak np. wspólne rozliczanie podatku. Brzmi to może mało romantycznie, jednak znacznie ułatwia wspólne funkcjonowanie. Tak sformalizowane związki decydują się często na wspólne zaciągnięcie wieloletniego kredytu hipotecznego